'אוסטרליץ אדריכלות' בכנס OECD – ביאנלה מעצבים עתיד בחינוך 2022

מה הקטע של
"מרק גג ירוק"?

בואו למלא את כלי הקידום שלנו לבחירת מודל הפעלה לגג ירוק:

מעצבים עתיד בחינוך - מהפרויקטים החינוכיים שלנו

גגות ירוקים

נוף הידרולוגי ואקולוגי

מבני חינוך

תצוגות וקונספט