גג ירוק – מקונספט לביצוע

מקרה מבחן – גג ירוק על מבנה חינוך קיים // בית הספר היסודי מכל"ל, רמת גן

איך "קורה" גג ירוק?

זה לא "ציור" של ירוק על הגג, זו גם לא גינה רגילה רק בגובה – פרויקט תכנון וביצוע של גגות ירוקים (כזה שמשלב מגוון תועלות לפועלים בגג וגם לעיר) דורש סט מיוחד של מעורבים.

רקע:

בי"ס מכל"ל נמצא בשכונת רמת עמידר ברמת גן, שכונה שהוקמה בתחילת שנות החמישים ותושביה במקור היו עולים מקבוצות אוכלוסייה שונות. היום השכונה הינה ברמה סוציו-אקונומית לא גבוהה, וגורמים רבים פועלים בה לשיפור וחיזור התושבים ומסגרות החינוך.

מבני בית הספר, שנבנה בשנות ה-50 (מיד עם הקמת השכונה), הם נמוכים (3 קומות בלבד) ורחבים. לאור זאת, הגגות בשטח גדול יחסית (כ-300 מ"ר לכל גג), והתאפשר לייצר מרחב לימודי משמעותי.

סימון הגג הרלוונטי - מבנה 'החממה הצעירה', בי"ס מכל"ל

לאור גיל בית הספר והצורך בעדכון ושדרוג החללים הבנויים להתאמה ללמידה בפדגוגיה עדכנית, הוחלט בשנת הלימודים החולפת (התשפ"ב) לבצע שיפוץ מקיף במבנה "החממה הצעירה", מבנה הלימודים הראשי של תלמידי כיתות א' ו-ב'.

על גג מבנה 'החממה הצעירה' הוקם גג ירוק פעיל ומשמעותי, המאפשר לתלמידים לעסוק בחקלאות עירונית – הילדים מגדלים תוצרת חקלאית, חוקרים ומתנסים בתהליכי חקר בנושא.

הגג הירוק והפעיל בסיום ביצוע, צילום: מור חריר, עיריית ר"ג

פרסום פעילות בגג הירוק מאתר בי"ס מכל"ל

מיקום בבניין וביחס לסביבה שלו:

גג המבנה שהוסב לגג ירוק ופעיל ממוקם מעל 3 קומות בית ספר. במסגרת שיפוץ בית הספר הוסב פתח טכני לעליה לגג להמשך לחדר המדרגות הפנימי, והוקם מבנה יציאה תקני אל הגג.

בשל צפיפות השכונה, לבית הספר יש מעט שטחי חצרות, רובן בגמר קשיח של אקרשטיין ובטון מוחלק. אלו לא תאמו את רצון הצוות לעסוק בנושאי חקלאות עירונית, תזונה וחדשנות טכנולוגית בגידולי מאכל.

 

ייחוד הפרויקט:

תכנון הגג הירוק בוצע על מנת לתת מענה במרחבי לימודים חדשים ונוספים, מעבר לחללי המבנה הסטנדרטיים וחצר בית הספר בקומת הקרקע.

הגג תוכנן לספק מספר אזורי לימוד שונים באופיים, שיוכלו לאכלס בו זמנית מספר קבוצות לימוד שונות. חלוקת המרחב ואיפיון המרחבים בוצעה בשילוב עם תכנית הלימודים של 'החממה הצעירה' ובהתאמה לשימושים של מגוון שיעורים בגג – אנגלית, סייבר (כולל תכנות ורובוטיקה וחקלאות עירונית מגידול עד בישול).

תכנון מקדים והדמיית הגג בסיום שלב האיפיון

היות ובניית הגג הירוק בוצעה במקביל לשיפוץ מקיף במבנה עצמו, אפשר היה לרתום את קבלן השיפוצים מטעם החברה הכלכלית רמת גן להכין בגג תשתיות איטום וניקוז חדשות, הכנות מים (להשקיה, מטבח חוץ פעיל ועמדת כיבוי אש) וחשמל (להזנות מערכות ותאורה), גידור בטיחות היקפי ואלמנטי הצללה שונים.

במסגרת תכנון הגג שילבנו מערכת 'גג כחול' בגמר אגרגט בהיר. על ידי שילוב המערכת גם החלקים שאינם מגוננים או חקלאיים הופכים להיות מועילים ולא רק משרתים את השימוש החקלאי או המרחבי בגג. המערכת שנבחרה, על ידי חישוב הידרולוגי מותאם למקום, מפחיתה עומסי נגר ואירועי הצפות בחצר בית הספר בחורף ומפחיתה החזר חום לסביבת המבנה (תופעת 'אי חום עירוני') בקיץ.

תיעוד הביצוע של תשתיות איטום, בידוד וניקוז (צילומי רחפן: יובל לסרי)

כיתת הלימוד החיצונית תחת הפרגולה המרכזית תוכננה על מנת לאפשר בעתיד הקמה של מערכת סולארית על גביה, תוך חשיפה של מדדי איסוף ואגירת החשמל המיוצר בתוך מרחב הכיתה המוצל.

מערכות "ירוקות" ששולבו לגידול חקלאי במסגרת תכנית הלימודי

צוות בית הספר עמל בשנה האחרונה להרחיב את תוכניות הלימודים החדשניות של 'החממה הצעירה' לכלול מגוון גדול של פרויקטי למידה וחקר המתרחשים על גג המבנה, כגון תכנות בקרים לחקלאות, לימודי שפה (אנגלית) ממוקדים בסוגיות אקלים, בחינת תוצרת חקלאית ממגוון שיטות גידול (מחקלאות ערוגה מסורתית ועד גידול במיכלים, הידרופוניקה ואקווה-פוניקה) ושיעורי בישול. חממת הגידול שהוצבה על גג המבנה מספקת מצע מרתק לבחינת מחזור החיים הכולל של הצמח, ומתן אפשרות למעורבות ולקיחת אחריות של התלמידים על המרחב – OWNERSHIP & STEWARDSHIP.

תיעוד מפעילות תכנית הלימודים 'מגידול עד בישול'

לוח זמנים:

פחות מחצי שנה מחזון עד פתיחה לפעילות.

תכנון כחודשיים, איפיון לביצוע חודש, עבודות ביצוע כ-3 חודשים.

 

עם סיום הפרויקט, בדיוק בזמן לפתיחת שנת הלימודים האחרונה, קיימה הנהלת בית הספר על הגג אירוע השקה לפרויקט השיפוץ כלול, בנוכחות בעלי תפקידים בכירים בעירייה, בחברה הכלכלית ובקהילת בית הספר.

"מודל המשושים" הספציפי לפרויקט הגג הירוק של בי"ס מכל"ל

יוזמי הפרויקט / יזמים:

החברה הכלכלית רמת גן, בשיתוף עם מחלקת חדשנות בעיריית רמת גן (מור חריר)

 

השותפים לפרויקט:

חכ"ל ר"ג, עיריית ר"ג, צוות הניהול של בית הספר מכל"ל

 

צוות התכנון:

אדריכלות, נוף הידרולוגיה וייעוץ טכנולוגי לביצוע – אוסטרליץ אדריכלות בע"מ

 

גופי תכנון וביצוע:

הפרויקט בוצע במסגרת שיפוץ כולל בבית הספר.

תשתיות, פתיחת חדר מדרגות אל הגג, בניית פרגולה והצללות – קבלן השיפוצים מטעם החכ"ל.

איטומים ותשתיות ניקוז וגג כחול – יובל לסרי בהנחיה, פיקוח וליווי של משרד אוסטרליץ

צמחיה:

   מערכת גינון – חב' OASIS גגות ירוקים

   מערכת חקלאות חינוכית כולל הידרופוניקה – חב' LIVINGREEN