כל הפוסטים במרחבים ירוקים

מדריך לתכנון ובניה משמרת נגר עילי // מאמר // משרד הבינוי והשיכון

מדריך לתכנון ובניה משמרת נגר עילי // מאמר // משרד הבינוי והשיכון

קרא עוד ←
נקודת חן – חקלאות נופית – חקלאות בת קיימא // מאמר // מוטי קפלן, נעמה רינגל, לירון אמדור

נקודת חן – חקלאות נופית – חקלאות בת קיימא // מאמר // מוטי קפלן, נעמה רינגל, לירון אמדור

קרא עוד ←
אקולוגיה עירונית מושגי יסוד, הגדרות ותפיסות שונות בסוגיות ניהול טבע עירוני // מאמר // ענבל בריקנר-בראון

אקולוגיה עירונית מושגי יסוד, הגדרות ותפיסות שונות בסוגיות ניהול טבע עירוני // מאמר // ענבל בריקנר-בראון

קרא עוד ←
המדריך לתכנון וניהול השטחים הפתוחים למועצות האזוריות // מאמר // גדעון לרמן, רותי נשיץ, אוריאל בן חיים

המדריך לתכנון וניהול השטחים הפתוחים למועצות האזוריות // מאמר // גדעון לרמן, רותי נשיץ, אוריאל בן חיים

קרא עוד ←
מדריך לתכנון וניהול תשתיות טבע עירוני // מאמר // איריס האן, עמיר בלבן

מדריך לתכנון וניהול תשתיות טבע עירוני // מאמר // איריס האן, עמיר בלבן

קרא עוד ←
מבנייה ירוקה לאדריכלות אקולוגית במרחב הכפרי

מבנייה ירוקה לאדריכלות אקולוגית במרחב הכפרי

מצגת תכנון אזורי- מבניה ירוקה לאדריכלות אקולוגית במרחב הכפרי ד"ר אדריכל נעם אוסטרליץ

קרא עוד ←
תב"ע לחזות נופית – מצגת למתכננים

תב"ע לחזות נופית – מצגת למתכננים

לקראת קידום תכנית לבניין עיר לשימור המורשת והחזות הנופית של קרית טבעון, קיימנו ערב עיון לחברי הועדה המקומית לתכנון ובנייה.

קרא עוד ←