שירותי ייעוץ AUS // מידול אנרגטי של גגות ירוקים צומחים

עד היום נערכו מחקרים רבים שהראו את התרומות הספציפיות של גגות ירוקים, אולם עד כה, ישנם מעט מאוד כלי תכנון שמאפשרים לנו למדל גגות עם מערכות צמחיה ומים ולהעריך את מידת התרומה שלהם למבנה.
ב'אוסטרליץ אדריכלות' אנחנו משתמשים במודל מתקדם אשר מאפשר לנו לבדוק את השפעת הצמחיה והגג הירוק על מעבר חום בקרינה והסעה, התאדות מהקרקע וכן מוליכות של שכבות הקרקע ומאפשר לכמת את תרומת הגג הירוק לצריכת האנרגיה של המבנה.
בשימוש במודל אנחנו יכולים לשפר את תכנון הגג, ולשלב תהליכי אופטימיזציה לתכנון יעיל של שטח הגג והרכבו, בהתאם לאפיון המבנה.

נכתב ע"י חגית יקיר, מנהלת מחלקת אנרגיה ותקינה ב'אוסטרליץ אדריכלות'

לשירותי הייעוץ והמידול האנרגטי שלנו ראו כאן

תמונה מתוך: Energy and Economic Evaluation of Green Roofs for Residential Buildings in Hot-Humid Climates, Mahmoud et al, 2017

למאמרים נוספים בנושא:

בלינק – Energy and Economic Evaluation of Green Roofs for Residential Buildings in Hot-Humid Climates

וגם – Thermal Performance of Green Roofs: A Parametric Study through Energy Modelling in Different Climates