תפקוד תרמי של גגות ירוקים – מחקר פרמטרי באמצעות מידול אנרגטי באקלימים שונים // מאמר (אנגלית) // PLEA2013

מאמר תפקוד תרמי של גגות ירוקים מחקר פרמטרי באמצעות מידול אנרגטי באקלימים שונים