שירותי ייעוץ AUS // ליווי לתקני בנייה ירוקה: 5281 5282 LEED LIVING-BUILDING

אישורי בנייה ירוקה – מעטפת שלמה של יועצים והתעדה לקבלת אישורים של מכון תקינה
ייעוץ תרמי לעמידה בחוק התכנון והבניה ודרישות להיתרים

ייעוץ לתקן 1045 (תקן חובה), הייעוץ כולל כל הפרטים והחישובים הנדרשים כסיוע לאדריכל וליזם לעמוד בדרישות התקן ובהתאם לאופן הנדרש להגשה לרשויות.

הכנת אוגדן בנייה ירוקה בהתאם להנחיות הרשות המקומית, תקן 5281 לבנייה ירוקה ונספחי עיצוב אדריכלי.

ייעוץ וסימולציה להוכחת עמידה בדרישות דירוג אנרגטי בהתאם לתקן 5282, כולל סימולציות אנרגיה לקבלת דירוג אנרגיה (ENERGY RATING) למבני מגורים או משרדים.

סיוע ליזם האדריכל ומנהל הפרויקט לעבור בהצלחה ובמינימום עלויות את הדרישות, תוך לווי והנחיה של כל צוות היועצים.