הטמעת עקרונות קיימות בתכנון יישובי משגב // מדריך עבור מועצה אזורית // 7/9/2017

צוות המשרד בראשות ד"ר אדריכל נעם אוסטרליץ גאה להציג מדריך להטמעת עקרונות קיימות בתכנון יישובי משגב, בייזום ועריכת גלעד אוסטרובסקי.

המדריך לווה בקורס ייחודי למתכננים, אשר בו ניתן היה לבחון סוגיות שונות ודוגמאות פרקטיות למימוש עקרונות אלו בקנה המידה היישובי.