תהליך פיילוט לקיימות בבתי ספר // בית הספר ליד-האוניברסיטה בירושלים

תהליך פיילוט מרתק הגיע בימים אלו לסיומו, בתפר הפעילות בין 'אוסטרליץ אדריכלות' (כמשרד תכנון וייעוץ מקצועי) ומרכז SID (כגלריית-בוטיק לטכנולוגיות מתקדמות) אל מול צוות קיימות ותכנון של בית הספר ליד האוניברסיטה, ירושלים.

הקשר הראשוני נוצר במהלך השתתפות של נציגת הצוות הבית-ספרי ביום עיון Eco-Schools של מרכז SID (בתאריך 12.01.2016). במהלך יום זה נסקרו דוגמאות מהארץ והעולם לתהליכים בית-ספריים ל"שיתוף ציבור" קהילת בית הספר, התייעלות אנרגטית, שילוב אקולוגיה וקיימות ועוד.

צוות קיימות ותכנון של בית הספר ליד האוניברסיטה כתמיכה מקצועית לתהליכים אלו, החל צוות 'אוסטרליץ אדריכלות' תהליך ליווי וייעוץ אסטרטגי.

על ידי קבלת חומר רקע, ביקור בבית הספר, מפגש עם צוות ההיגוי (מורים והנהלה) והשתתפות בסדנת סיכום שנה עם התלמידים המעורבים, נערך מיפוי פרוייקטים – מה תוכנן, מה בוצע בשנה ותחומים בהם הצוות הבית-ספרי נזקק לעזרה מקצועים חיצונית.

תהליך זה הגיע לסיכום ביניים על ידי ביקור של צוות ההיגוי במרכז SID להרצאה קצרה, סיור בתצוגות המרכז (הרלוונטיות לצרכי בית הספר) וסיעור מוחות לגבי אפשרויות להתקדמות לשנת הלימודים הבאה.

בהמשך לתהליך זה יחל שלב ב', בו הטמעת התכנית ואיפיון של פרוייקטים נקודתיים – שיפור את הנוחות התרמית של שוכני בית הספר, שילוב גג צומח ויצרני (כהרחבה של פיילוט קיים), איסוף מי גשמים ומזגנים ועוד.

בתי ספר נוספים כבר פונים אלינו לקיום תהליכים מקבילים. נשמח להציג את התהליכים הללו ואחרים ביום עיון Eco-Schools הבא, אשר יתקיים בתאריך 27.12.2016. מוזמנים לבקר גם אתם!