Public gardens across globe admire new model in Jerusalem // כתבת עיתונות

Public gardens across globe admire new model in Jerusalem // כתבת עיתונות

כתבת עיתונות באנגלית

Public gardens across globe admire new model in Jerusalem

By Abigail Klein Leichman @ ISRAEL21c online magazine

 אנחנו שמחים לראות את התגובות החיוביות למיזם המקסים הזה, ועוד יותר שמחים להיות המתכננים של מתחם ההאב בירושלים. נעדכן בהמשך על התהליך המרתק שהמשרד עושה מול האב הגן הבוטני – The JBG Hub, הגן הבוטני האוניברסיטאי ירושלים Jerusalem Botanical Gardens וכל המיזמים הנפלאים שמשתלבים בפרוייקט.