מדריך לתכנון וניהול תשתיות טבע עירוני // מאמר // איריס האן, עמיר בלבן

%d7%94%d7%9e%d7%93%d7%a8%d7%99%d7%9a-%d7%9c%d7%aa%d7%9b%d7%a0%d7%95%d7%9f-%d7%98%d7%91%d7%a2-%d7%a2%d7%99%d7%a8%d7%95%d7%a0%d7%99-compressed