קמפוס-עיר // כינוס בבית הספר ע"ש פורטר // יום א' 15/05/2016

קמפוס-עיר // כינוס בבית הספר ע"ש פורטר // יום א' 15/05/2016

מוזמנים לערב עיון מרתק באוניברסיטת תל אביב, העוסק ביחסים המורכבים בין קמפוס האוניברסיטה לעיר. הערב יארח הרצאות, מקרי בוחן והצגת פרוייקטים בתכנון רעיוני.

הכינוס "קמפוס – עיר" והספרון המלווה אותו מאגדים מספר עבודות שנעשו בשנים האחרונות בהנחיית ד"ר אדריכל נעם אוסטרליץ, כחלק מחקירה מתמשכת של הקמפוס בתוך העיר כמודל לעירוניות מיטיבה. חקירה זו נוגעת לשני מישורים, במישור אחד נבחן התכנון המרחבי של הקמפוס עצמו, מועילות השטחים שבו (ובמיוחד השטחים הפתוחים) ומימוש הפוטנציאלים שלהם. במישור שני נבחנות שאלות על הקשר בין המרחב הפיזי-חברתי-כלכלי-אקולוגי של הקמפוס אוניברסיטאי לעיר.

במסגרת זו נבחר קמפוס אוניברסיטת ת"א כמקרה המבחן לבדיקה קונקרטית של המשמעות של קיום אוניברסיטה עירונית. האם זו אוניברסיטה שרק שוכנת פיזית בתל אביב? או אוניברסיטה שחיה עם העיר תל אביב? ובאיזה אופן האוניברסיטה מנהלת קמפוס תל אביבי כלומר שקשור למקום וסביבה שבה הוא שוכן? שאלות אלו מקבלות משנה תוקף כאשר אנו עדים כיום לצורך בציפוף עירוני ומימוש פוטנציאלים של שטחים בעיר לטובת מגורים מסחר וגם צורך בהגדלת שטחים לשימושים אקדמיים.

להזמנה לכינוס:                                                                לספרון  המלווה:

כינוס קמפוס עיר הזמנהbooklet_cover