יעוץ לשכונת השחר – דימונה

כיועצי קיימות ובנייה ירוקה של חברת ערים, הייתה למשרד AUS הזדמנות להצטרף לחשיבה על פרוייקט שכונת השחר משלב החזון. כבר משלב זה היה ברור כי כיוון ששטח השכונה המתוכננת שימש במשך עשרות שנים כאתר השלכת פסולת, יש צורך בתהליך חשיבה מיוחד.

 משלבים מוקדמים הוחלט בחברת ערים להפוך את החיסרון ליתרון, ולהתייחס לפסולת כמשאב. באמצעות גריסת הפסולת ניתן להפוך אותה לחומר המצעים לכבישי השכונה.

מתוך נקודת מוצא זו וראייה של מובילי הפרוייקט (בראשות עזרא ימין) שקיימות ובנייה ירוקה יכולים להפוך למקדם שיווקי משמעותי, התבקש להמשיך ולפתח את השכונה כשכונה ירוקה מובילה בישראל.

תכנית התב"ע לשכונה, ע"י ארמון אדריכלים, הוכנה לפני שנים רבות. כחלק מתהליך העבודה לשלב התכנון המפורט שולבו בשכונה שבילי אופניים, תאורה חסכונית, השקייה במים מושבים, גינון חסכוני, טיילת טבע, מערכות 'עיר חכמה' (תשתית של סיבים אופטיים לניהול ובקרה), שדרה ירוקה, מסלולי תחבורה ציבורית, רחובות משולבים להליכה רגלית, מרכזי מיחזור רחוביים ועוד.

השכונה נמצאת בשלבי פיתוח ובנייה, ובתיה הראשונים צפויים להיות מאוכלסים בקרוב.

מצב תוכנית: לפני הפקדה


מידע רלוונטי


עקרונות מובילים לפרויקט: