ONE STOP SHOP

חוסכים לך זמן וכוסות קפה

ניהול התכנון הסביבתי, האנרגטי והירוק - משלב הפרוגרמה עד שלב האכלוס ואחריו​​

התייעלות ומועילות אנרגטית
סימולציות הצללה, תפקוד תרמי ורוחות
תקני בניה ירוקה, ישראלי (ת"י 5281) ו-LEED
אקוסטיקה – סימולציות ועיצוב אקוסטי
קרינה – ייעוץ קרינה לפי דרישות תקן
הידרולוגיה – חישובים לתקינה ותכנון נופי-הידרולוגי
יעוץ סביבתי משלים
תכנון נופי אקולוגי, גגות וקירות ירוקים
מלקוחותינו
מרכז רפואי הדסה
אלביט
אבגד איכות בהתחדשות
הגן הבוטני ירושלים
חברת הגנות ים המלח
ט י
כפר הנוער עיינות
מבא כרמל
מגידו
פתח תקווה
ערים
משרד הבינוי והשיכון
משגב
צ פ ייזום ובנייה
תל אביב יפו
תרמלייף
מטה יהודה
פלרם
משרד הבטחון
יריב בכר
qqq
תדהר_1
אלקון_1