תשתיות עירוניות לחוסן ומועילות // 

הרצאה של ד"ר נעם אוסטרליץ בקורס

תשתיות עירוניות לחוסן ומועילות

עיצוב בגישה מקדמת קיימות למרחב הציבורי

הוצג ע"י ד"ר אדריכל נעם אוסטרליץ, בתאריך 18/01/2024

רוצה מידע נוסף או עותק מהמצגת למייל?
אנחנו ממש כאן 🙂