מוזמנים לסיור והיכרות עם תקן בניה ירוקה לעיצוב פנים