בניה ירוקה – מסיסמאות לכלים חישוביים // הרצאה של ד"ר נעם אוסטרליץ בקורס 'המבנה ורכיביו', שנקר

חישובי כלכלת פחמן וכלכלה מעגלית כחלק מתכנון אדריכלי

איך עבר עולם הבניה הירוקה מסיסמאות לביצוע בפועל?
מה זה אומר כלכלת פחמן?
איזה חישובים אפשר לעשות כדי לבדוק את תפקוד המבנה בהיבטי פחמן לאורך חייו?

במסגרת קורס 'המבנה ורכיביו' , מגמת אדריכלות בבי"ס שנקר, ד"ר אדריכל נעם אוסטרליץ משתף בתובנות של העשור האחרון בשדה של הבניה הירוקה, ולהיכן הולכים מכאן הלאה.
איך עומדים בהצהרות הלאומיות לאיפוס פחמני (מועדות פריז וגלזגו) ובוחנים את המבנה גם בפריזמה התפקודית