היופי שביעילות

מערכות אנרגיה כחלק מהאסתטיקה של מבנים // 24/11/2020

הרצאה של ד"ר נעם אוסטרליץ, אדריכלמוזמנים להמשיך ולשוטט באתר שלנו, לפתוח את הראש…