עיצוב, שייכות, קיימות ובניה ירוקה

קיימות ובריאות בסביבות של העתיד // ראיון של ד"ר נעם אוסטרליץ עם ענבר בן צבי ב'רדיו החברתי הראשון'

איך יוצרים סביבות מותאמות למאה ה-21?
איך מתמודדים עם שינויי אקלים והטמפרטורות העולות?
איך יוצרים חללי מגורים שמקדמים בריאות ברוח הקורונה?

על תפיסה חדשה של מושג הבית ובעלות, הרכוש האישי, חקלאות וחוסן ובכלל – מגמות חדשניות בתכנון ובניה מתקדמים.