מה זה נופאדם?

מה זה נופאדם?

‎׳נופאדם׳ – שם לתפיסה הוליסטית שמתבוננת על המכלול הרב שכבתי שאנחנו מכנים יחדיו ‫‘נוף חזותי’, ומורכב משלושה רבדים:‬

‎טבע דומם (רובד פיזי) – בקבוצה זו נכללים פרטי הנוף הטבעיים והדוממים שנוצרו ללא התערבות האדם. מהגדרה זו ניתן לחזור לשם הקבוצה ולהבינה באופן טוב יותר: טבע = ללא התערבות האדם. 
דומם = אינו עונה להגדרה "חי"
טבע חי וצומח (רובד ביוטי) – בקבוצה זו נכללים צמחים ובעלי-חיים המתקיימים בטבע ללא התערבות האדם. בדומה לקבוצה הקודמת גם זו שייכת לטבע אך נכללים בה רק צורות החי.
‎‫האדם ומעשיו (רובד אנושי) – בקבוצה זו נכללים בני האדם וכל פרטי הנוף שנוצרו על ידו והמתקיימים בזכותו. כגון: שולחן, כסא, פרדס וכדומה. ‬

‎התפיסה פותחה ע‫”י ‬ד”ר מאיר (טימי) בן יוסף‫, החל מימיו בבית ספר שדה ועד‬ לראש גף תכנים באגף של‫”ח ‬של משרד החינוך‫.‬ לדוגמה לעיסוק בנופאדם ונוף חזותי, ראו במאמר של ד”ר נעם אוסטרליץ –
‏ https://bit.ly/NOFADAMarticleAUS