מהי מועילות אנרגטית?

מהי מועילות אנרגטית?

׳מועילות אנרגטית׳ – מבנים או מתחמים שתוכננו כך שצריכת האנרגיה הכוללת שלהם (על פני שנה) נמוכה שיכולת הפקת האנרגיה בהם (ממקורות מתחדשים) עולה משמעותית על הצריכה השוטפת לחימום וקירור (איקלום). ⠀

מועילות כזו היא הצעד הבא אחרי ׳איפוס אנרגיה׳, היות ויש תועלת עודפת על תחזוק שוטף של המבנה (לא יוצר נזק). בעזרת תכנון למועילות אנרגטית למחזיק המבנה נוצר נכס מניב לאורך זמן.⠀

חישובי עלות-תועלת מצביעים שמערכות הפקת אנרגיה סולארית בעודף על הצריכה משתלמות מאוד, לאור מחירי החשמל הגבוהים, ברכישה ומכירה, והעלות המופחתת של מערכות סולאריות בארץ.⠀

בתכנון מבנה למועילות אנרגטית צריך להקפיד על הנושאים הבאים:⠀
* בחירה מתאימה לאתר של מערכת הפקת אנרגיה מתחדשת⠀
* יצירת שטחים מתאימים במבנה/מתחם למערכות הטכניות להפקת אנרגיה – שטחי גג וחללים טכניים לפי צרכי המערכת⠀
* בחירת הפניות המבנה – גם לצמצום הצריכה וגם למיטוב הפקת אנרגיה⠀
* תכנון מעטפת המבנה ומערכותיו לצריכת אנרגיה המינימאלית האפשרית – ככל שהצריכה תצטמצם, יותר עודפי אנרגיה ניתנים למכירה⠀