מהו מבנה מאופס אנרגיה?

מהו מבנה מאופס אנרגיה?

׳מאופס אנרגיה׳ – מתייחס למבנים פרטיים או ציבוריים, שתוכננו כך שצריכת האנרגיה הכוללת שלהם (על פני שנה) נמוכה מיכולת ההפקה של האתר באנרגיה מתחדשת.⠀

לאיפוס אנרגיה יש שני צדדים, חשובים באותה המידה:⠀
*צמצום הצריכה* של אנרגיה – הפחתת צריכת החשמל בעיקר לקירור וחימום על ידי בידוד מתאים אבל גם בבחירת מערכות (איקלום ותאורה) ומכשירים חסכוניים ושיגרות כיבוי יעילות⠀
*הפקת אנרגיה* במגרש ועל גבי המבנה – בישראל לרוב מדובר באנרגיה סולארית, בעולם מקובל גם שימוש באנרגיה גיאותרמית, אנרגיית מים, רוח או שריפת ביומאסה⠀

כל אלו חייבים להיות בשק הכלים של האדריכל המתכנן, מהשלב הראשוני (הקונספט), התכנון המפורט, בחירת מערכות המבנה ועד להדרכת הלקוח לשימוש מתאים.⠀