שירותי ייעוץ AUS // התייעלות אנרגטית וחסכון כספי בהוצאות אנרגיה

ייעוץ להתייעלות אנרגטית והערכת צריכת אנרגיה צפויה למבנה

סימולציות ממוחשבות בדרגת דיוק גבוהה של צריכת האנרגיה צפויה במבנה/בדירה והערכת חלופות.

תעודת דירוג אנרגיה לדירה (F – A)

לפי בדיקה ממוחשבת של תכניות הדירה. הדרוג מאשר את השיפור היחסי בצריכת חשמל צפויה לעומת מבנה 'רגיל'. בתום הבדיקות תוצא לדירה תיעוד דירוג אנרגטי ושלט למבנה (כמו במכשירי חשמל/כלי רכב).

ייעוץ וסימולציה להוכחת עמידה בדרישות דירוג אנרגטי בהתאם לתקן 5282

הייעוץ כולל סימולציות אנרגיה בהתאם לתקן 5282 לקבלת דירוג אנרגיה למבני מגורים או משרדים.