שירותי ייעוץ AUS // מידול אנרגיה ואקלים מתקדם LEED CFD CLIMATE SIMULATION

ליווי וייעוץ לעמידה בדרישות תקנים בינלאומיים (ASHRAE 90.1, LEED)  בעזרת סימולציות מתקדמות

החישוב מתבצע באמצעות סימולציה במנוע חישוב מאושר על ידי משרד האנרגיה האמריקאי.

חוות דעת אקלימיות – דוחות הצללה ורוחות – CFD

נספחים אקלימיים הכוללים חישובי הצללות ורוחות באמצעות סימולציות על מבנים מתוכננים ועל סביבתם, לצורך הכנת תכניות בניין עיר, הגשת מסמכים להתנגדויות בוועדות תכנון ובבתי משפט, היתרי בניה, בניה ירוקה ועוד.