Eco-Schools כמרכזי חוסן // סדנה בבית הספר לאדריכלות באוניברסיטת ת"א // 5-9/3/2017

במהלך השבוע האחרון התקיימה בבית הספר לאדריכלות באוניברסיטת ת"א סדנה בהנחייתה של אדריכלית תמר ורבורג, בנושא Eco-Schools כמבנים אוטונומיים וכמרכזי חוסן קהילתיים. במסגרת הסדנה הוצעו חלופות שונות לתכנון פרוייקטים ברי-קיימא בבית ספר אפק בראש העין, בית-ספר יסודי שמוביל גישה פדגוגית-סביבתית-מעשית כחלק מתוכנית הלימודים שלו.

במהלך הסדנה עסקו הסטודנטים בשאלות:

  • מהו מרחב חוסן וכיצד ניתן לתת מענה לקהילה בקמפוס בית ספר במקרה של אסון או מצב חירום,
  • דרכים להפיכת בית הספר למבנה Net Zero (המייצר בעצמו את את כל האנרגיה שהוא צורך),
  • תכנון המשקף גישה פדגוגית לפיה המבנה בעצמו מהווה כלי לחינוך סביבתי.

תוצרי הסדנה הוצגו היום לפאנל של אדריכלים ואנשי חינוך מבית הספר, והעלו רעיונות יצירתיים וישימים רבים שניתן לשלבם בתוכנית הקיימות של בית הספר כבר היום. עדכון מפורט יותר על הפרוייקטים השונים והצעותיהם יצורף כאן בהמשך, ואף צפויה הצגה נוספת לגורמים רלוונטיים בבית הספר בראש העין.

תודה רבה לכל המשתתפים!