שכונה 360° – מדדים לתכנון ופיתוח סביבות מגורים // מאמר // ILGBC

download
לדף 'שכונה 360°' באתר המועצה לבנייה ירוקה
capture
לאתר האינטרנט 'שכונה 360°'

%d7%a9%d7%9b%d7%95%d7%a0%d7%94-360-_%d7%92%d7%a8%d7%a1%d7%aa-%d7%91%d7%98%d7%90_%d7%9c%d7%9c%d7%90-%d7%a0%d7%99%d7%a7%d7%95%d7%93