מרחבים ביוספריים – התפתחות רעיונית ומושגית // מאמר // ד"ר אסתר לחמן

%d7%a8%d7%a7%d7%a2-%d7%90%d7%a7%d7%93%d7%9e%d7%99-%d7%95%d7%93%d7%95%d7%92%d7%9e%d7%90%d7%95%d7%aa-%d7%9e%d7%a8%d7%97%d7%91-%d7%91%d7%99%d7%95%d7%a1%d7%a4%d7%a8%d7%99