תר"מ – תכנון רגיש למים // מאמר // אורי שמיר, נעמי כרמון

%d7%aa%d7%a8%d7%9e-%d7%aa%d7%9b%d7%a0%d7%95%d7%9f-%d7%a8%d7%92%d7%99%d7%a9-%d7%9e%d7%99%d7%9d