אקולוגיה עירונית מושגי יסוד, הגדרות ותפיסות שונות בסוגיות ניהול טבע עירוני // מאמר // ענבל בריקנר-בראון

%d7%a2%d7%a7%d7%a8%d7%95%d7%a0%d7%95%d7%aa-%d7%aa%d7%9b%d7%a0%d7%95%d7%9f-%d7%9c%d7%98%d7%91%d7%a2-%d7%a2%d7%99%d7%a8%d7%95%d7%a0%d7%99