בנייה מתקדמת בשלד פלדה – עקרונות תכנון ובנייה // קורס אדריכלים 2015

בנייה מתקדמת בשלד פלדה – עקרונות תכנון ובנייה – קורס אדריכלים 2015 | ד"ר אדריכל נעם אוסטרליץ