תכנון אקו-חברתי במרחב הכפרי – ימי עיון

תכנון אקו-חברתי במרחב הכפרי – ימי עיון למתכננים ותושבים בישובים כפריים – ד"ר אדריכל נעם אוסטרליץ