בנייה מתקדמת וירוקה לאדריכלים: לעשות יותר עם פחות

מתוך קורס בנייה בשלד פלדה לאדריכלים – ד"ר אדריכל נעם אוסטרליץ

בנייה מתקדמת וירוקה לאדריכלים: לעשות יותר עם פחות