שילוב תכנון אקולוגי ובנייה ירוקה במועצה האזורית מגידו

שילוב תכנון אקולוגי ובנייה ירוקה במועצה האזורית מגידו

תוכנית המגדירה עקרונות של קיימות לתכנון ישובים בתוך 'מרחב ביוספרי' (מוכרז) של המועצה האזורי מגידו.

התוכנית כוללת מעבר מעקרונות לכללים יישומיים במגוון נושאים המשפיעים על השתלבות הישובים במרחב הנופי החקלאי והטבעי שסובב אותם.

דגש מיוחד ניתן לאופן תכנון שטחי הציבור והשטחים הפתוחים בישובים עצמם. התוכנית מהווה מסמך מנחה ל'בנייה ירוקה' ופיתוח תשתיות הנדסיות בישובים, במטרה להפחית צריכת משאבים ולספק שרותי מערכת טובים יותר לתושבים.

AUS: מתכנן ראשי וגיבוש אסטרטגיית ההטמעה

מצב תוכנית –  לפני שלב ג' שעיקרו מעבר להוראות והנחיות יישום מול ועדי הבנייה ביישובים

בשיתוף פעולה עם

אדריכלית הדס בשן – מהנדסת המועצה שליוותה את התכנון

אדריכל ברוך שמיר – מהנדס המועצה כיום

הגר בן פורת – מנהלת המרחב הביוספרי


מידע רלוונטי


ישובים במרחב הביוספרי – פרק הישוםמרחב ביוספרי – תעודת הכרזהעקרונות מובילים לפרויקט:

https://aus.co.il/%D7%91%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%94-%D7%90%D7%A7%D7%9C%D7%99%D7%9E%D7%99%D7%AA/