פארק תעשיה מבוא כרמל

כחלק מייעוץ לפארק התעשייה מבוא כרמל, הנמצא במרחב שבין מועצה אזורית מגידו, יקנעם ועיר הכרמל, הוחלט לשלב עקרונות תכנון בר קיימא בפיתוח הנופי, ככל שניתן, ובעיקר להוסיף דרישות בנייה ירוקה למבני התעשייה והמסחר שיוקמו במקום.

עקרונות התכנון ודרישות הבנייה הירוקה שולבו במסמך הבינוי המחייב של תכנית הפארק (הוכן ע"י אדריכל נוף דוד אלחנתי) וכחלק מהדרישות המחייבות להיתר בנייה בו. בשיתוף מנהלת הפארק ומועצה מחוזית מגידו (אדריכלית הדס בשן ומר ניסים אפרים) יצר משרד AUS תהליך הטמעה של הדרישות אל תוך הליך הרישוי למבנים במתחם.


מידע רלוונטי


עקרונות מובילים לפרויקט: