מבנה הנהלת חברת 'ערים', יפו 169, ירושלים

פרוייקט של הדרכה אסטרטגית לאפשרויות שדרוג מבנה משרדים השוכן בבניין לשימור בירושלים וייעוץ ליישום. צעד ראשון במסגרת זו נסקרה פעילות המשרדים והוחלט על צעדי התייעלות בתחומי צריכת ציוד משרדי ונייר, שיפור מערכת ה-IT להפחתת כמות נייר במשרד וכיוב.

הצעד השני היה התייעלות אנרגטית ושיפור תנאי הנוחות במשרדים.

נעשתה הערכה של צריכת האנרגיה במערכות מיזוג והתאורה, ושל תפקוד תרמי של המעטפת, וכמו כן נערכה בדיקה לאפשרות קבלת תקן LEED (RENOVATION) למבנה בשיתוף יקיר למדן.

מכיוון שהמבנה לשימור הוחלט כי כיוון שלא ניתן לטפל במערכת וכי ניתן להשיג את מירב ההתייעלות בהחלפת מערכת המיזוג הישנה, כאשר זו תקרוס. מערכת זו אכן הוחלפה ונראה שיפור של עשרות אחוזים, תוך שיפור באיכות האיקלום בחללי המבנה.

בהמשך מתוכננת החלפה של כלל גופי התאורה במבנה, שתשיג חיסכון כספי נוסף ותפקוד טוב יותר של התאורה במשרדים.

עם השלמת צעדים אלו ומספר פעולות נוספות, המבנה יוכל לעמוד בדרישות תקן LEED.


מידע רלוונטי


עקרונות מובילים לפרויקט: