סיורים ופעילויות


סיורים בבית האקולוגי בטבעון - בית האדריכל
השתלמויות במרכז לבנייה מתקדמת וירוקה
פעילויות נוספות - פרטים בקרוב