משרד AUS – אדריכלות ועיצוב פנים

משרד AUS – אדריכלות ועיצוב פנים

המשרד שלנו הוא מעבדת ניסויים – המקום לבדוק חומרים חדשים, שיטות בנייה מרתקות וחידושים הקשורים לאדריכלות מתקדמת ואקלימית.

אנחנו עדיין בתהליכי הקמה ונשמח לעדכן ולהדגים הכל במהלך הסיורים בבית האקולוגי.


מידע רלוונטי


לסיורים בבית האקולוגיעקרונות מובילים לפרויקט: