האב הגן הבוטאני – The JBG Hub, ירושלים

האב הגן הבוטאני – The JBG Hub, ירושלים

"ההאב הסביבתי-חברתי של הגן הבוטני האוניברסיטאי בגבעת רם שואף להיות ליבת החיבור של העשייה הסביבתית-חברתית בירושלים. ההאב מהווה מקום לעבודה ופעילויות של מספר גדול של אירגונים חברתים וסביבתיים החולקים שטחי עבודה, סדנאות וכיוב'.

העבודה המשותפת  תאפשר רשת אינטרדיסציפלינרית בין ארגונים ופרטים מתחום הקיימות. שתקדם שיתופי פעולה תעודד הפריה הדדית וממנפת את החוזקות של כל אחד מהחברים בה על מנת להעצים כל אחד מהשותפים ואת כולם יחד לכוח אדיר המניע שינוי. בהיות ההאב ממוקם בגן הבוטני, מוסד עוגן בלב העיר האמון על שימור המגוון הביולוגי והתרבותי".

מתוך הצהרת הכוונות של האב הגן הבוטאני, ירושלים

הפרויקט, בשטח של 4 דונם, כולל מבנים, שטחי חקלאות ושטחים לשיקום אקולוגי.

מרכזו במבנה עבודה והתכנסות בשטח של כ-300 מ"ר, ועוד 7-8 מבני כיתות / חממות / אזורי התכנסות בגדלים שונים, הפזורים לאורך ציר 'רחוב' שאנו יוצרים בשטח. השטחים שבין המבנים גם הם משמשים כחלקות חקלאיות / כיתות חוץ.

הפרויקט מאפשר לנו לקחת לקצה את עקרונות התכנון שלנו:

  • תכנון אקולוגי – מגיב למקום, לאקלים ולמרחב שסביבו ויצמח מתוכו.
  • ההאב יתוכנן גם כאתר הדרכה ומבנים/ שטחים פתוחים הנושאים מסר למבקרים.
  • יצירת חיבורים מעניינים של ביוספרה (אלמנטים חיים ואורגניים) וטכנוספירה חכמה (אלמנטים טכניים מעולם התיעוש החכם).
  • תכנון בראיה כוללת של השלבים העתידיים, כולל תכנון אפשרות לפרוק והרכבה מחדש של חלקים בפרויקט.

מידע רלוונטי

עמוד הפייסבוק של ההאבעקרונות מובילים לפרויקט: