מהי סימולציית אקלים?

מהי סימולציית אקלים?

‎סימולצית אקלים׳’ (Climate Simulation) –
כלי ממוחשב שמאפשר בדיקה וחיזוי של תגובת מבנה וחלקיו לתנאי אקלים שונים – רוח, קרינת שמש, תאורה טבעית ועוד.

היות והתנהגות אקלימית היא חלק ממערכת מורכבת מאוד, שלא ניתן לחזותה ב-100%, תוכנת מחשב יוצרת סביבה מדומה שמתנהגת כמו האקלים המקומי. לסביבה הזו מוזנים נתוני אקלים מהעבר, תבניות חיזוי מוכרות ומגוון כלים שמדמים את ההתנהגות הרצויה – כיצד הרוח עוברת מכשולים שונים בדרך, תנועת השמש בשמים לפי תאריך ושעה או כמה עמוק חודר אור יום וכיצד הוא דועך במרחב.

לתוך הסביבה המדומה מוכנס מודל ממוחשב של גיאומטריית האתר או המבנה הרצוי, עם תנאים מקומיים רלוונטיים. ״ריצת הסימולציה״ היא הפעלת כוחות האקלים המדומים ובדיקת נתוני התוצאה החזויים – לחצי אויר, עוצמת משב הרוח, תפקוד של אלמנטי הצללה ובדיקות רבות נוספות.

על ידי סימולציית האקלים ניתן לספק, בסבירות גבוהה, הערכה של תפקוד המבנה בעולם האמיתי כשהוא עוד לא נבנה.