מהי חזית מגיבה ולמה היא מגיבה?

מהי חזית מגיבה ולמה היא מגיבה?

‎׳חזית מגיבה׳ (Responsive Facade)  – כינוי לחזית מבנה (ה״עור״ שמפריד בין פנים המבנה לחוץ) שמגיב לסביבתו באופן פיזי לפי מגוון פרמטרים לבחירת המתכנן והמשתמש.

‎חזיתות רוב המבנים סביבנו הן אחידות בזמן ובמרחב, אדישות למתרחש סביבן פרט לאפשרות המוכרת לסגור חלון או להגיף תריס.

‎למולן, החזית המגיבה יוצרת טווח רחב של אפשרויות תגובה מרחביות, בין פתוח לסגור, בין מכוון להגנה מהשמש או להחדרתה, מופנה לכיווני שמים וגבהים שונים. ‎על ידי שימוש בתכנון פרמטרי ייעודי וספציפי ניתן לקבוע את טווח השינוי ואת ה״טריגרים״ לשינוי. אלה יחזקו את היכולת של המבנה להגיב ולתקשר באופן מיידי עם כל מה שסביבו – אנשים בפנים או בחוץ, משתני אקלים, זויות נוף ועוד. ‎הנראות של ״חזית מגיבה״ הוא מגוון מאוד, ונתונה לדמיונם, מטרותיהם והתקציב הכלכלי של המתכנן והמזמין.