נקודת חן – חקלאות נופית – חקלאות בת קיימא // מאמר // מוטי קפלן, נעמה רינגל, לירון אמדור

%d7%97%d7%a7%d7%9c%d7%90%d7%95%d7%aa-%d7%a0%d7%95%d7%a4%d7%99%d7%aa-%d7%91%d7%aa-%d7%a7%d7%99%d7%99%d7%9e%d7%90