חידושים ותקנים בשיפור איכות הבנייה של גגות // השתלמות גגנים 2015

חידושים ותקנים בשיפור איכות הבנייה של גגות – השתלמות גגנים 2015 | ד"ר אדריכל נעם אוסטרליץ