Design & Science

for maximum performancE

Picture1

מחלקת אנרגיה, תקינה ובניה ירוקה

דברו עם דן שאיוב למידע ושירות

צרו קשר >

מעטפת מלאה של שירותי ייעוץ - מתכנון > לרישוי > למכרז > ולשיווק

הסבר מפורט יותר – UNDER CONSTRUCTION

הסבר מפורט יותר – UNDER CONSTRUCTION

הסבר מפורט יותר – UNDER CONSTRUCTION

הסבר מפורט יותר – UNDER CONSTRUCTION

הסבר מפורט יותר – UNDER CONSTRUCTION

הסבר מפורט יותר – UNDER CONSTRUCTION

      • ייעוץ טכנולוגי בשיתוף  

אוסטרליץ אדריכלות: נבחרת של מומחים

צוות רב תחומי ומנוסה, שפועל באופן מתואם עם מנהל הפרויקט, היזם וצוות המתכננים על מנת להבטיח עמידה בדרישות תקינה ואיכות וגם מספק פתרונות בנייה מתקדמים ומועילים ליזם ולמשתמשים

ד"ר אדריכל נעם אוסטרליץ

20 שנה של ייעוץ, ליווי ותכנון פרויקטים בהתאמת טכנולוגיות מתקדמות ואקולוגיות

חגית יקיר

יועצת בכירה בתחום תקני בנייה ירוקה, מומחית למידול אנרגטי וסימולציות מתקדמות

אילת לנל

יועצת מנוסה בתחום תכנון דיגיטלי-סביבתי והתאמת טכנולוגיות, סימולציות אקלים ו-BIM

דן שאיוב

מנהל לקוח ויועץ בנייה ירוקה, מלווה לתקן 5281 ומנהל פרויקט בתו הירוק לעסקים

פרוייקטים לדוגמה

יעוץ ובקרה להנחיות בנייה ירוקה לשכונת השחר - דימונה
בית החינוך הדמוקרטי "שבילים" ע"ש מ. בגין, פרדס חנה כרכור
חברת ערים - מבנה הנהלת החברה, יפו 169, ירושלים
הנחיות בנייה ירוקה לפארק תעשייה מבוא כרמל

ייעוץ ויישום במבנה תעשיה

לעיתים נדירות מזדמן לנו כיועצים לראות תהליך שלם – מיצירת מודעות לנושא, יצירת הנחיות ועד יישום פרטים ירוקים מיוחדים. זה

שילוב עקרונות בניה ירוקה באגף החדש של בי"ס שבילים // מאמר

ייעוץ בניה ירוקה בפרויקט הקמת אגף חדש ושדרוג חצר בית הספר שבילים

השכונה הירוקה בדימונה – עקרונות ייעוץ לקיימות

בעקבות יעוץ לחברת ערים, רוכזו מספר נושאי מפתח אשר יאפיינו את שכונת השחר כשכונה ירוקה ומקיימת.

בית חקלאי בטבעון – מייעוץ לתחילת תכנון

התחלנו בתהליך תכנון בית פרטי עבור משפחה שלה הרצון והיכולת לייצר לעצמם מזון. התהליך החל כסדרת מפגשי ייעוץ עם המשפחה