בית חקלאי, קרית טבעון

בית פרטי בתהליך תכנון


מידע רלוונטי


עקרונות מובילים לפרויקט: