אסטרטגיה

משרד AUS מציע יעוץ ותכנון פרוגרמתי לרשויות מקומיות, חברות ממשלתיות וחברות מסחריות בנושאי קיימות, התייעלות אנרגטית, חסכון במשאבים, תכנון וקידום 'שכונות ירוקות' ופיתוח נופי אקולוגי.

תוכנית בניין עיר לשימור חזות נופית קרית טבעון

יעוץ לתכנון בר קיימא לאזור המלונות החדש בים המלח

שכונת השחר, דימונה – אסטרטגיה לקידום בנייה ירוקה

שילוב תכנון אקולוגי ובנייה ירוקה במועצה האזורית מגידו


הנחיות בנייה ירוקה לפארק תעשייה מבוא כרמל